FEDERACJA ARMWRESTLING POLSKA

Komunikat FAP - Walne Zgromadzenie Federacji Armwrestling Polska - Koszalin 2020:

Gdynia, 20-08-2020

Zarząd Federacji Armwrestling Polska (FAP) informuje, iż w dniu 04 września 2020 (piątek) o godz. 20.30 w Hotel Gromada Arka Koszalin przy ul. Zwycięstwa 20-24, 75-035 Koszalin odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Federacji Armwrestling Polska.

Poniżej Program Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska – Koszalin 2020:

1. Raport z dotychczasowej działalności Federacji.
2. Przyjęcie uchwały o zatwierdzenie bilansu za rok 2019
3. Wybory Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego
4. Kadra Narodowa:
- Mistrzostwa Europy 2021
- Mistrzostwa Świata 2021
5. Puchar Polski 2020 (warunki kontraktu, kandydaci)
6. Mistrzostwa Polski 2021 (warunki kontraktu, kandydaci)
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

PRZYPOMINAMY, że w Walnym Zgromadzeniu Członków FAP mogą uczestniczyć dwie osoby reprezentujące jeden klub z jednym prawem głosu. Do udziału w kongresie dopuszcza się obserwatorów zajmujących miejsca w wydzielonej części sali (ilość miejsc ograniczona), którzy mogą zabrać głos za zgodą przewodniczącego.

W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2 w naszym kraju podczas Walnego Zgromadzenia Federacji Armwrestling Polska ustala i rekomenduje się:

1. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do zakrywania, przy pomocy maski, maseczki, przyłbicy, chusty ust i nosa do czasu zajęcia przez niego miejsca oraz podczas poruszania się na terenie sali Walnego Zgromadzenia, chyba że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach innych Uczestników Walnego Zgromadzenia.
2. Na Walnym Zgromadzeniu zajmujemy co drugie miejsce w rzędach naprzemiennie
3. Zasady nie dotyczą uczestnika, który uczestniczy w Walnym Zgromadzeniu z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
4. Zasady nie obowiązują osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących
5. Każdy uczestnik Walnego Zgromadzenia na żądanie przedstawicieli zarządu FAP, lub Organizatora przed wejściem na sale Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany do wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej i poddania się weryfikacji temperatury ciała.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem FAP: 58 621 93 08 (pn. - pt. 08.00 – 16.00).

FEDERACJA ARMWRESTLING POLSKA

KOMUNIKAT FAP - PRZESUNIECIE DATY WALNEGO ZGROMADZENIA FEDERACJI ARMWRESTLING POLSKA - KOSZALIN 2020:

Gdynia dn. 16-03-2020

W odniesieniu do obecnej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju zarząd Federacji Armwrestling Polska (FAP) informuje, iż zostaje przesunięta data Walnego Zgromadzenia Członków Federacji Armwrestling Polska z dnia 27 marca 2020 (piątek) na dzień 22 maja 2020 rok.

Miejsce, godzina oraz program zostanie podane w późniejszym terminie w osobnym komunikacie.